Right – Sekaa Gong Anak-Anak Wanita Tunas Maragawi (girls gamelan group)
Left – Sekaa Gamelan Suling Kawi Swara Banjar Kalah Peliatan

Sekaa Gong Anak-Anak Wanita Tunas Maragawi

6 Jan 2015Tuesday
Odalan 
     
7 Jan 2015Wednesday
Manis Odalan 
     
8 Jan 2015Thursday
Pahing Odalan 
  Wali:
Tabuh
Pependetan
Pependetan 
Seka Gong Alit-Alit Istri Tunas Maragawi Br.Kalah

9 Jan 2015Friday
Nyimpen 
  Lelambatan  Seka Gong Maksan Pura Dalem Gede Peliatan

*** Only f & m ‘s schedule ***