Articles: # NgayahGunungSari - 2posts

Odalan at Pura Gunung Sari APR-MAY 2019

May 2019
We played at the temple festival.Temple Festival (Odalan) Place : Pura Gunung Sa

オダラン プラ・グヌンサリ寺院:2019年4~5月

May 2019
プリアタン村のグヌン・サリ寺院の寺院祭オダランに於いて、芸能を納めてきました。 場所:グヌン・サリ寺院 楽団:グヌン・サリ楽団 日時:2019年4月30日 使用