Tilem Kedasa
https://balitaksu.com/sasih-kedasa-tilem

Pura Dalem Sembuwuk, Pejeng (Gianyar)
Pura Batur Camenggon,Sukawati (Gianyar)

Pura Luhur Bhujangga Camggu Kuta (Badung)

Pura Kahyangan Tiga di Batur (Bangli)
Pura Kawitan Kayu Selem Tampurhyang Batur,Kintamani (Bangli)