Odalan di Pura Subak Wasan(Blahbatu) Nov 2019

Sekaa Gamelan Saron Puspa Warna (Madu Suara),Peliatan.
Ngayah di Pura Subak Wasan.

Tempat: Pura Subak Wasan, Blahbatu
Tanggal: 20 Nov 2019
Grup: Puspa Warna
Gamelan: Gamelan Saron
f & m

Tempat: Pura Subak Wasan, Blahbatu
Tanggal: 21 Nov 2019
Grup: Puspa Warna
Gamelan: Gamelan Saron
f