Gurnita Sari (Gong Br.Kalah Peliatan Ubud)

Sekaa Gong Gurnita Sari (Gong Banjar Kalah)

Grup gamelan berbasis sosial, dibentuk oleh Banjar berkedudukan langsung di Banjar, dengan tujuan utama pementasan sosial dan keagamaan, baik di Pura, maupun rumah adat.

Gurnita Sari Gong Br.Kalah
Oct 2011 at Pura Puseh Peliatan

Sekaa Gong Gurnita Sari Banjar Kalah, salah satu sekaa gong Banjar di desa Peliatan yang masih aktif melestarikan jenis-jenis Tabuh Klasik Lelambatan yang diajarkan oleh I Made Lebah (alm. – Maestro tabuh asal Br Kalah Peliatan), I Wayan Gandra (alm), dan I Made Sukanda.

Gurnita Sari Gong Br.Kalah
Oct 2011 at Pura Puseh Peliatan

Gurnita Sari Gong Br.Kalah
Oct 2011 at Pura Puseh Peliatan

Beberapa tabuh tersebut adalah:

Tabuh Lelambatan Semarandana
Tabuh Lelambatan Galang Kangin
Tabuh Lelambatan Panda Sura
Tabuh Pisan Segara Madu
Tabuh Pisan Langsing Tuban
Tabuh Telu Gede Tabanan
Tabuh Pemendak
Tabuh Telu Buaya Mangap
Tabuh Telu Gajah Nongklang
dll

Gurnita Sari Gong Br.Kalah
Oct 2011 at Pura Puseh Peliatan