Odalan Pura Dalem Gede Peliatan: Jun 2010

Odalan Pura Dalem Gede Peliatan
Gurnita Sari at Pura Dalem Gede Peliatan 2.Jun.2010
1 Jun 2010Tuesday
Odalan 
2 Jun 2010Wednesday
Manis Odalan 
malam 
Ilen-Ilen: Tari Lepas

Pendet
Drama Tari “Sunda Pisnda” 

Seka Gong Gurnita Sari Br.Kalah

3 Jun 2010Thursday
 

*** Only f & m ‘s schedule ***

Odalan Pura Dalem Gede Peliatan
Seka Gong Gurnita Sari