Sri Wedari

Sri Wedari Dance

Nama Tarian:
Tari Sri Wedari
Jenis:
balih-balihan
Tahun:
2007
Choreographer:
Ir. A. A. Gde Oka Dalam
Composer:
Pande Nyoman Ganda Suputra Gening