Bremara Chumbhana

Bremara Chumbhana Dance

Nama Tarian:
Tari Bremara Chumbhana
Jenis:
balih-balihan
Tahun:
2006
Choreographer:
I Wayan Sutirta, Ssn
Composer:
I Wayan Darya S.Sn

Penata Tari : I Wayan Sutirta, Ssn

Penata Karawitan : I Wayan Darya, Ssn

Tahun:2006

Tarian ini menggambarkan suasana bunga-bunga yang senatiasa didatangi kumbang dimana ada bunga disitu ada kumbang. Begitulah suasana para kawula muda, muda mudi, yang selalu hiidup berdampingan penuh dinamika