Odalan di Pura Dalem Puri Peliatan: Feb 2019

Sekaa Gong Angklung Madu Swari , Banjar Kalah Peliatan.
Ngayah di Pura Dalem Puri Peliatan saat Odalan Feb 2019.