Odalan Pura Desa & Puseh Peliatan : Oct 2012

30 Sep 2012Wednesday
Odalan / full moon 
Rejang Dewa SD N 1 Peliatan
Lelambatan Seka Gong Gurnita Sari Br.Kalah

1 Oct 2012Monday
 
2 Oct 2012Tuesday
 
3 Oct 2012Wednesday
Lelambatan Seka Gong Istri Gurnita Sekar Sari Br.Kalah

 

*** Only f & m ‘s schedule ***