Article: # Gurnita Sekar Sari - 1 Posts

Odalan 20170112 PKK Gurnita Sekar Sari Pura Gunung Sari グヌンサリ寺院のオダラン

Odalan Pura Desa dan Puseh Peliatan : Okt 2016 (15)

Oktober 2016
Pada Odalan di Pura Desa dan Puseh Peliatan kali ini bersama Sekaa Gong Wanita G